Site Overlay

Pamatų betonavimo kontrolė

Pamatų stiprio kontrolė

Įrengiamų polinių pamatų, ypač tokių, kurie betonuojami grunte, būklė yra pastoviai stebima. Dėl šios priežasties ir polių įrengimo procesai yra nuolat stebimi, o jų duomenys regsitruojami. Pagamintų polių įlaidų įgilinimo žurnaluose fiksuojami polių įgilinimo metodai, naudojamos priemonės, atskirų polių ir įlaidų atsako altitudės, sudaromi polių lauko ir įlaidų suvestiniai įgilinimo žurnalai. Atliekant kontrolinių polių dinaminius ir statinius bandymus dalyvauja sudaryta tech. priežiūros komisija, kuri duomenis surašo į aktus. Grunte įrengiamų polių stebėjimo ir registruojamieji duomenys yra dviejų tipų: bendrosios ir specialiosios informacijos. Bendroji informacija apima duomenis apie: Polio tipą ir matmenis; Įrengimo būdą; Technines betono ir armatūros sąlygas. Specialioji informacija apima konkrečius polių įrengimo duomenis, operacija ir procesus (kasimo, kliuvinių šalinimo, gruntinio vandens lygį, armatūros ilgį, betono klojimo trukmę, nuokrypas ir t.t.). Polių vientisumo ir laikomosios galios statiniai bandymo duomenys kartu su specialiąja informacija registruojami ir priimami užsakovo bei rangovo parašais. Baigtus polinių pamatų įrengimo darbus rangovas perduoda užsakovui. Užsakovui pateikiama tokia informacija: Polių lauko geodezinio žymėjimo schemos ir priėmimo aktai; Surenkamųjų polių ir naudojamų medžiagų sertifikatai; Polių lauko įrengimo planas su nuokrypomis ir suderinti su projektuotoju polių lauko pakeitimai; Visi užregistruoti polių įrengimo duomenys ir paslėptų darbų aktai; Kontrolinių polių bandymo aktai. Įrengtų polinių pamatų perdavimas užsakovui įforminamas aktu su darbų vykdymo dokumentų priedais. Šie dokumentai pateikiami statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai, kai statinys pabaigtas.